BORGÅ - EBBO - TIRMO - PELLINGE - BORGÅ

KOULUPÄIVÄT / SKOLDAGAR:

BORGÅ - SEITLAX - VÅLAX - TIRMO - BORGÅ

KOULUPÄIVÄT / SKOLDAGAR:
PL = Koulupäivinä Porvoon Liikenteen auto / Skoldagar med Borgå Trafik
KV = Jatkoyhteys koulupäivinä Kråkö ja Vessö / Skoldagar även förbindelse Kråkö och Vessö
T = Tirmon kautta /via Tirmo
V = Voolahden kautta / via Vålax
BORGÅ - EBBO - TIRMO - PELLINGE - BORGÅ

KOULUJEN LOMIEN AIKANA / UNDER SKOLLOV:

BORGÅ - SEITLAX - VÅLAX - TIRMO - BORGÅ

KOULUJEN LOMIEN AIKANA / UNDER SKOLLOV:
E = Epoon kautta / via Ebbo
T = Tirmon kautta /via Tirmo
V = Voolahden kautta / via Vålax
Information om tjänsterna och eventuella förändringar

Du får aktuell information om tidtabeller och eventuella förändringar på Oy Matkahuolto Ab:s internetsidor eller genom att ringa servicenumret 0200 4000. Matkahuolto »

Oy Kaj Forsbloms Ab:s dejournummer vid problem: 0400 492 146

Biljettpriser

Vi följer Oy Matkahuolto Ab:s prissättning. Oy Matkahuolto Ab sköter om försäljning av biljetter. Man kan även betala kontant i bussen för resan. Matkahuolto »