BORGÅ - KRÅKÖ - SONDBY

Lom = Arkisin koulujen lomapäivinä / Vardagar under skolornas lov
M-P = Ajetaan Arkipäivisin / Körs vardagar
Koul = Ajetaan Koulupäivinä / Körs skoldagar
T = Tarvittaessa paikkakunnan kautta / Vid behov
MED = Ajetaan Kråkön ympäri myötäpäivää / Turen körs medsols runt Kråkö
MOT = Ajetaan Kråkön ympäri vastapäivää / Turen körs motsols runt Kråkö


Busstidtabell

Information om tjänsterna och eventuella förändringar

Du får aktuell information om tidtabeller och eventuella förändringar på Oy Matkahuolto Ab:s internetsidor eller genom att ringa servicenumret 0200 4000. Matkahuolto »

Oy Kaj Forsbloms Ab:s dejournummer vid problem: 0400 492 146

Biljettpriser

Vi följer Oy Matkahuolto Ab:s prissättning. Oy Matkahuolto Ab sköter om försäljning av biljetter. Man kan även betala kontant i bussen för resan. Matkahuolto »