MILJÖ

Genom att investera i moderna bussar försedda med miljövänliga motorer minimerar vi bland annat våra bussars partikel-, kolmonoxid- och kväveoxidutsläpp.

EU har gjort upp regler som begränsar utsläppen av luftföroreningar från motorfordon. Sedan 1992 då EU tog i bruk den första avgasnormen EURO 1 för tyngre dieselfordon har reglerna blivit strängare med några års mellanrum.

Tabellen till höger visar hur utsläppen reducerats i de modernare motorerna.

De olika Europeiska utsläppsnormerna som gäller för bussar är:

Utsläppsnorm Bussar registrerade
Euro 1 1992 – 1998
Euro 2 1999 – 2000
Euro 3 2001 – 2005
Euro 4 2006 – 2008
Euro 5 2009 – 2012
Euro 6 2013 –