GE RESPONS!

Vi värdesätter respons från våra kunder. Vi behandlar både positiv och negativ feedback
så fort som möjligt och gör eventuella korrigeringar för att förbättra vår service.
Reklamationer och eventuell prisreducering tar vi ställning till från fall till fall.

Namn


Företag/förening


Gatuadress


Postnummer + ort


Telefon


Mobil


E-post


RIS OCH ROSJag önskar svar
Telefon
 E-post