YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

Sijoittamalla nykyaikaisiin linja-autoihin joissa on ympäristöystävälliset moottorit, vähennämme autojemme hiukkas-, hiilimonoksidi- ja typpioksidipäästöjä.

EU:n säännöt rajoittavat moottoriajoneuvojen päästöjä. Vuonna 1992 EU asetti ensimmäisen päästönormituksen, EURO 1, raskaimmille dieselajoneuvoille ja siitä lähtien säännöt ovat tiukentuneet parin vuoden välein.

Taulukko oikealla havainnollistaa kuinka päästöt ovat pienentyneet uusimmissa moottoreissa.

Eurooppalaiset päästönormit linja-autoille ovat:

Päästönormi Bussi rekisteröity
Euro 1 1992 – 1998
Euro 2 1999 – 2000
Euro 3 2001 – 2005
Euro 4 2006 – 2008
Euro 5 2009 – 2012
Euro 6 2013 –